سلام بر ماه خجسته جان

سلام بر ماهى كه روزها بر آن فخر نفروشند و سرافرازى نكنند; ماه سرافرازى روح و خاكسارى تن، ماه دست‏هاى خواهش بر آستان نيايش، ماه گام‏هاى به عاشقى رهسپار، ماه چشم‏هاى اشك بر پيشگاه خشيت‏خدا، ماه «خدايا!»، ماه دهان‏هاى آه و لب‏هاى زمزمه دوست دوست، ماه آوازهاى زخمى زارى.

سلام بر ماه صبورى مؤمنان و ماه مؤمنان صبور، ماه راز و نماز، ماه حاجات و مناجات، ماه يقين، ماه كتاب مبين. سلام بر ماه شور شوكت ايمان و روح رحمت رحمان. سلام بر خجسته جان، سلام بر رمضان.

الهى! به پيشواز اين خجستگى، ديدار تو را چون اشك بر سر مژگان ايستاده‏ايم و دل به مهر مهربان رمضان داده‏ايم. خدايا! در اين روز، روزه مرا روزه روزه داران راستين كن و بيدارى مرا، بيدارى بيداران راستين، و از خواب بى‏خبران بيدارم كن. در اين روز، بدكارى‏ام را بر من ببخش اى خداوندگار جهانيان و از من درگذر اى آمرزگار بدكاران. 

رمضان، ماه ميعاد است و گاه ياد: ميعاد با معبود و گاه حضور در هميشه نور; ماه گذشتن و رسيدن: گذشتن از خويش و رسيدن به خويش، ماه شكيبايى تن و شادمانى جان.

الهى ! روزه، راز خاكسارى بر آستان كبريايى توست; اگر تو، به پاداش اين خاكسارى، جان ما را به رفعتگاه مهربانى‏ات برنيارى، پناهخواه كه باشم و ايمنى جوى كدام آستانه شوم؟

الهى! اين طاعت كوچك هم نشان شرمندگى من است و هم راز عزت و شوكتم: شرمسارى آنكه بر درگاه تو عبادتى نياورده‏ام كه شايان والايى و سزاوار جبروت بى‏انتهاى تو باشد، و شوكت آنكه مرا اين سان آسان اذن فرموده‏اى كه در بار عام مهرورزى و عنايتت در آيم.

الهى! مهربانى كن بر ما كه خواستاران صادق توييم و از در عنايت و احسان درآ. كه ديرى است تا بر خاك بندگى مخلصانه پا فرسوده‏ايم و جان عاشق به پيش تو آورده‏ايم.

الهى! اگر مهر نورزى، در غربتم و اگر احسان نفرمائى، در اندوه و حسرتم، اى خداوندگار مهرورزى بى‏پايان.

همین !!!!!

زت زیاد ........ یا حق.

/ 0 نظر / 12 بازدید