سلام ....... باور کن کلی مطلب برات نوشته بودم ولی نميدونم چرا همه پاک شد 17.gif....آخه ميگی چيکار کنم ؟

ولی من خسته نميشم ...... دوباره مينويسم ....... اينقدر مينويسم تا موفق بشم ....... 

/ 0 نظر / 2 بازدید