سلام مرواريد من .............

چند روزيه که ايستگاهم بدجوری به هم خورده .............. نميتونم فکرمو متمرکز کنم ........... يه چند روزيه که توان کار کردن از من گرفته شده ............ بقول معروف بدنم کم آورده ............ ميدونی اون اولا که اومده بودم اينجا تخته گاز ميرفتم و هيچ خمی هم به ابرو نمياوردم .............. ولی تازگی ها کم ميارم ........... البته فقط از لحاظ جسمانی ............ ديگه دارم پير ميشوم .............. البته همين الانش هم دارم تخته گاز ميرم ولی ميترسم موتورم به روغن سوزی بيافته ............ فقط در اين مواقع توکلم به خداست ............... تو هم برای من دعا کن ................. درضمن کار اون سايتی که قبلا بهت گفته بودم هنوز درست نشده ............ الان در مرحله تهيه لوازم به مشکل برخورد کردم ............. ولی اينو بدون که خستگی سرم نميشه ......... با اينکه گفتم پير شدم ولی باز در ۲۴ ساعت شايد ۲ يا ۳ ساعت ميخوابم ......... البته از حق نگذرم همکارهای من انصافا که کمکم ميکنند و جور منو ميکشند ......... دمشون گرم ........... هميشه از خدا برای داشتن اين دوستهايی که دارم تشکر ميکنم ............. بگذريم ............. از اين ديوونه هم خبری ندارم ...... نميدونم کجا رفته ......... اميدوارم که حالش خوب باشه ............ متنی رو که ميخوام برات بنويسم از نوشته های يه بنده خداست ........ ازش خوشم اومد ...... بخون و ببين که من درست گفتم يا نه .............

آنچه در درون است زبان عاجز براي گفتن و قلم شرمنده نوشتن آن است ولي نسيم شلمچه خود مي گويد كه كيستم، چه درهاي گرانبهايي را حاملم...................
شلمچه يعني عشق.............. شلمچه يعني سوز، يعني دل شكستگي................
پيام سنگين شلمچه را بايد از خاكريزها پرسيد ، از داخل سوله ها. ديوارهاي سنگر مي‌تواند حال و هواي شلمچه را تعريف كند.....................
وه! اين قلم شكسته مي خواهد از يك چيز خيلي بزرگ ياوه سرايي نمايد......... همين قدر بس كه شلمچه براي بچه هاي شلمچه مثل چاه است براي علي، براي بيان درد دل.....................
تعريف شلمچه را بايستي از غروب پرسيد.................. پيام شلمچه را فقط غروب مي تواند برساند............. اي كاش بتوان يك روز غروب در محضر شلمچه بود و پيامها را خواند....................
شلمچه يعني نماز شب بسيجي.......... شلمچه يعني شاهد گريه هاي بسيجي در نيمه شبها............. شلمچه يعني كربلا............ شلمچه يعني مسجد كوفه......... شلمچه يعني چاه علي (ع)............. شلمچه يعني پرپر شدن بسيجيان.............. شلمچه يعني محل ديدار با مهدي صاحب الزمان (عج)............... شلمچه يعني محل درد دل مخلوق با خالق.....................
قسم به نماز شبهايي كه در شلمچه خوانده شده غروب شلمچه هنوز هم غمگين ترين غروبهاست............... شلمچه محل ديدار بود و شهادت................
شلمچه بازار گرم بسيجيان عاشق بود............. بازاري كه هر كس مي خواست معامله كند صدف را در اين بازار مي شكست و مرواريدش را تقديم يار مي كرد............. وقتي كه کربلای هشت  دميد شلمچه  خونين شاهد شكسته شدن صدفها و تقديم مرواريدها به يار بود.....................
شلمچه يعني نخلهاي بي سر............. شلمچه يعني پاكترين پاكها.............

الهي ما را بسيجي بكن.............. الهي ما را بسيجي بدار .........الهی بسيجي بميران و با بسيجيان كربلا محشور بدار..........................

زت زياد .................... يا حق.

/ 0 نظر / 3 بازدید