آیا تا به حال به گنجایش دلت فكر كرده‏اى؟ پا داده بخواهى وسعت دلت را اندازه بگیرى؟

راستى، دلت گنجایش چه چیزهایى را دارد. عشق؟ نفرت؟ كینه؟ حسد؟ مهربانى؟ ...

ما واقعا نمى‏دانیم چه چیزهایى در دل تو جاى گرفته و جاى مى‏گیرد اما مى‏توانیم به تو شاخص بدهیم. این شاخص‏ها مى‏تواند كمكت بكند تا گنجایش و وسعت دلت را اندازه بگیرى. براى رسیدن به جواب كافى است به تمام سؤالات از ته دل جواب بدهى سپس برگردى و جواب‏هایت را مرور كنى. همین.

1ـ آیا فكر مى‏كنى تا به حال به جز شاعران و نویسندگان، كسى گنجایش دلش را اندازه گرفته است؟

2ـ آیا واقعا دل شكستنى است؟

3ـ آیا شكست در دلت خوب جاى مى‏گیرد؟

4ـ آیا در دلت عشق جاى بیشترى مى‏خواهد یا نان؟

5ـ آیا در دلت خود را مى‏بخشى؟ دیگران را چطور؟

6ـ آیا در دلت نورى مى‏بینى؟ یا پرتویى؟ آرزو داشته‏اى نور دلت فروزان باقى بماند؟

7ـ شده به دلیل شكست در زندگى، از سر حماقت، در دل به فكر خودكشى افتاده باشى؟ یا از شكست‏ها و اشتباهات بیش از موفقیت‏ها درس آموخته‏اى؟

8ـ آیا در دل آرزو نكرده‏اى نمونه‏اى از انسان‏هاى متعالى باشى؟

9ـ آیا در دل آرزو مى‏كنى هر روز خدمتى به همنوعى بكنى كه او از عهده جبرانش برنیاید؟

10ـ آیا در دل نخواسته‏اى چنان كار و تلاش كنى كه گویى نیازى به پول آن ندارى؟

11ـ آیا در دل آرزو نكرده‏اى چنان به اطرافیانت عشق بورزى كه گویى هرگز از طرف آنها مورد بى‏مهرى واقع نشده‏اى؟

12ـ آیا پیوسته آرزو مى‏كنى پرتو هدایت در دلت شعله‏ور و ضمیرت از فروغ مهر و محبت روشن باشد؟

13ـ آیا توانسته‏اى نهال «نگاه به آینده» را در دلت بنشانى؟

14ـ فكر مى‏كنى بتوانى بار مصیبت‏هاى زندگى را با بردبارى در دلت جاى دهى؟

15ـ راستى، آیا در دل هرگز خدا را براى خرما خواسته‏اى؟

16ـ فكر مى‏كنى بتوانى «دروغگویى» و «دورویى» را در طبقه فوقانى دلت جاى دهى؟

17ـ فكر مى‏كنى روزى برسد كه بتوانى قشنگ‏ترین حس‏هاى زندگى را در دلت بكارى؟

18ـ آیا در دلت درد مشترك هم دارى؟ مثلاً درد مشترك با بقیه، بقیه آدم‏ها.

19ـ آیا براى درد دل كردن به دلت رجوع مى‏كنى یا به خانواده؟ یا كه اصلاً به غریبه‏ها اعتماد دارى و سفره دلت را پیش آنها پهن مى‏كنى؟

20ـ تا حالا پا داده دلت را مصفا به واژه «صفا» كنى؟

21ـ آیا قصور مقصر را مدام در دل ملامت مى‏كنى یا او را مى‏بخشى؟

22ـ آیا در دلت طبقه‏اى را اختصاص به «امید» داده‏اى، «امید» براى پیوند و یگانگى با «آرزو»ها؟

23ـ آیا هرگز خبرى كه دانى دلى را بیازارد را در دل خاموش داشته‏اى؟

24ـ آیا در دل مى‏بخشى و منت نمى‏نهى یا مى‏بخشى و منت مى‏نهى؟

آرى، تو مى‏توانى با استفاده از این سؤالات و شاخص‏ها، و دیگر سؤالاتى كه مى‏توانى خودت مطرح كنى، وسعت و گنجایش دلت را اندازه بگیرى به شرط اینكه با خودت صادق باشى و به شرط اینكه بدانى واقعیت خم شدنى است اما شكستنى نیست.

راستی دل دریایی سیری چند ؟!!!!!!

همین !!!!!!

زت زیاد ........ یا حق.

/ 0 نظر / 21 بازدید