استقبال از رمضان

سلام مرواريد من ...........

اين دهان بستي دهاني باز شد
تا خورنده لقمه هاي راز شد

 
لب فرو بند از طعام و از شراب
سوي خوان آسماني كن شتاب


گر تو اين انبان زنان خالي كني
پر ز گوهرهاي اجلالي كني


طفل جان از شير شيطان باز كن
بعد از آنش با ملك انباز كن


چند خوردي چرب و شيرين از طعام
امتحان كن چند روزي در صيام


چند شبها خواب را گشتي اسير
يك شبي بيدار شو دولت بگير

 


ماه مبارك رمضان از راه رسيد و انتظار طولاني مشتاقان كوي حضرت حق به سر آمد و دلها همه يكسره براي حضور در اين ضيافت الهي و بهره گيري از انوار ربوبي آماده و مهيا گشتند.

براي ادراك ارزش و منزلت خاص « رمضان » و نقش بزرگ « روزه داري » در اين ماه مبارك , دقت و توجه در عبادات ژرف رسول گرامي اسلام (ص ) در خطبه معروفي كه در آخرين جمعه ماه شعبان ايراد نمودند , بسيار راهگشا مي باشد.

رسول اكرم (ص ) در اين خطبه جايگاه رفيع و مقام بلند اين ماه عظيم را براي مردم تشريح مي كنند و با دادن مژده فرارسيدن ماه مبارك رمضان , آنان را دعوت به آماده نمودن خود براي بهره گيري كامل از ايام پرفيض اين ماه مي كنند.

بخشهايي از اين خطبه مبارك را از نظر مي گذرانيم :
« اي مردم ! همانا ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش به شما روي آورده است . ماهي كه نزد خدا برترين ماههاست , و روزهايش برترين روزها , و شبهايش برترين شبها , و ساعاتش برترين ساعتهاست .
ماهي است كه در آن به ميهماني خدا دعوت شده ايد و مورد مكرمت الهي قرار گرفته ايد.
نفسهايتان در آن تسبيح خدا و خوابتان در آن عبادت است و اعمال شما در اين ماه پذيرفته و دعاي شما مستجاب است .
پس با نيت هاي صادق و دلهاي پاك از خدا بخواهيد كه شما را در اين ماه به روزه داري و خواندن قرآن كريم موفق گرداند
بدرستي كه شقي و دور از سعادت , كسي است كه در اين ماه بزرگ از آمرزش الهي محروم بماند.
با گرسنگي و تشنگي خود در اين ماه , گرسنگي و تشنگي روز قيامت را به ياد آوريد.
و برفقيران و درماندگان خود صدقه بدهيد و بزرگان خود را احترام نموده و بر كودكان خود مهرباني كنيد و با خويشاوندان رفت و آمد نموده و بپيونديد و زبانتان را (از گفتار بيهوده ) نگاه داريد و ديدگان خود را از آنچه نگاه كردن به آن جايز نيست فرو پوشيد و گوشهايتان را از آنچه شنيدن آن روا نيست فرو بنديد.
و بر يتيمان مردم مهرباني كنيد تا پس از شما با يتيمانتان مهرباني كنند. »

رسول گرامي اسلام سپس مردم را به معاصي و گناهان توجه ميدهند و ماه مبارك رمضان و نماز و روزه در آن را وسيله و عامل بزرگي در آمرزش گناهان معرفي مي نمايند و نيز افطار دادن به مومن را از جمله اعمال نام مي برند كه آمرزش گناهان گذشته را براي انسان به ارمغان مي رود.
آن حضرت در اين باره چنين مي فرمايند :
« از گناهان به سوي خدا توبه و باز گشت نمائيد و به وقت نماز دستها را به دعا برداريد , زيرا اين اوقات والاترين ساعاتي است كه خداوند با عزت و جلال به لطف و رحمت به سوي بندگانش نظر مي كند و چون با او به راز و نياز پردازند پاسخشان دهد , و هنگامي كه او را ندا كنند لبيكشان گويد و زماني كه او را بخوانند اجابتشان كند.
اي مردم ! براستي كه جانهاي شما در گرو اعمال شماست , پس با طلب آمرزش الهي آنها را (از بند اعمال ناشايست ) آزاد سازيد.
و پشت شما از بار (گناهان ) سنگين است , پس با سجده هاي طولاني آنها را سبك كنيد.
و بدانيد خدايي كه ياد او برتر است , به عزت خود سوگند ياد كرده كه نماز گزاران و سجده كنندگان را عذاب نكند و در آنروز كه آدميان در پيشگاه پروردگار جهانيان مي ايستند , آنان را به آتش دوزخ نترساند.
اي مردم ! هر كس از شما كه در اين ماه روزه دار مومني را افطار دهد , براي او (به خاطر اين عمل ) ثواب آزاد كردن بنده اي و آمرزش گناهان گذشته در نظر گفته مي شود.
گفته شد : اي رسول خدا , همه ما را توانايي اينكار (افطار مومن روزه دار) نيست .
رسول خدا(ص ) فرمود : خود را از آتش دوزخ برهانيد , اگر چه به افطار دادن نصف دانه خرما و يا جرعه آبي . »

رسول اكرم (ص ) سپس به ثواب چشمگير و كم نظير انجام اعمال نيك در اين ماه مبارك اشاره مي نمايند و بدين وسيله همه مردم را به تلاش جهت از دست ندادن فرصتهاي گرانبهاي رمضان و انجام اعمال صالح در آن ترغيب مي نمايند.
اين ثوابهاي بزرگ و اعمال نيكي كه باعث رسيدن به آن در اين ماه ميشوند , عبارتند از :
1 ـ آسان گذشتن از صراط در قيامت در اثر نيكو ساختن اخلاق در اين ماه .

2 ـ آسان شدن حساب اعمال در اثر كمك به زيردستان در اين ماه

3 ـ بازداشتن غضب الهي در روز رستاخيز با بازداشتن شر خود از ديگران .

4 ـ گرامي داشتن خداوند انسان روزه دار را با گرامي داشتن يتيم در اين ماه .

5 ـ پيوند خوردن به رحمت الهي كه در اثر پيوند با خويشاوندان بدست مي آيد.

6 ـ دوري از آتش دوزخ با انجام نمازي مستحبي .

7 ـ ثواب هفتاد عمل واجب در ماههاي ديگر كه در اثر انجام يك عمل واجب در اين ماه بدست مي آيد.

8 ـ سنگين شدن ميزان عمل با صلوات بسيار بر پيامبر(ص ) در اين ماه .

9 ـ پاداش ختم قرآن در ماههاي ديگر كه در اثر خواندن آيه اي از قرآن در اين ماه بدست مي آيد.

نكته مهم اينكه حضرت علي عليه السلام از رسول گرامي اسلام (ص ) مي پرسد : اي رسول خدا , برترين اعمال در اين ماه كدام است؟
و حضرت پاسخ مي دهد : برترين اعمال در اين ماه , خودداري از ارتكاب اعمالي است كه خداوند با عزت و جلال آنها را حرام نموده است .

از اينجا اين نتيجه حاصل مي گردد كه پرهيز از معاصي و گناهان كوچك و بزرگ از بهترين و والاترين اعمالي است كه انسان روزه دار انجام مي دهد و طبيعي است كه تلاش و مراقبت روزه داران در ترك معصيت در اين ماه , آنان را در دستيابي به آثار بزرگ معنوي روزه كه نيل به پاكي و عفاف و تقوا مي باشد , مساعدت مي كند.

زت زياد ................ يا حق .

/ 0 نظر / 7 بازدید